Happygirl

100 tekstów – auto­rem jest Hap­py­girl.

Zaufa­nie puszcza wol­no, to co zaz­drość za­myka.

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 47 fiszek • 29 maja 2014, 18:45

Ub­rałam Cię w naj­piękniej­sze słowa, nie zdej­muj ich. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 14 listopada 2013, 20:02

Im bliżej do­puszcza­my ludzi do siebie, tym łat­wiej im przys­ta­wić nóż do gardła. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 30 października 2013, 20:28

„Cmentarz”

W ko­rycie żył, tętniących życiem
Prze­pojo­nym ryt­micznym ser­ca biciem
We wnętrzu tej świąty­ni życia
Ek­spo­natów go­towych do odkrycia
W epi­cen­trum ludzkiego istnienia
Skry­wające­go kotłujące się marzenia
Ir­racjo­nal­nie przecząc wszel­kiej logice
Od­ległe od rzeczy­wis­tości bliższe mistyce
Is­tnieje cmen­tarz z krwi i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 33 fiszki • 26 maja 2013, 21:01

Niczyje

Nie Two­je! Nie mo­je! Niczyje!
Nie chodzi! Nie fru­nie! Tyl­ko się wije!
Do stóp! Do nóg! Jak do świętości!
Upa­da! Całuje! Żeb­rze litości!
Ku­li się! Pod no­gami poniewiera!
Skam­le! Płacze! Umiera...
Po­dep­taj je! Wyrzuć! Sponiewieraj!
Chcesz od­dać-od­daj! Chcesz wziąć-zabieraj!
Złośliwie! [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 48 fiszek • 12 maja 2013, 10:24

Jes­teś człowiekiem! Ale stać cię na więcej. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 11 stycznia 2013, 14:03

„Wyizolowany świat”

Pod moją po­wieką życie bez­tros­ko się toczy,
Wyizo­lowa­ny świat oglądam przez zam­knięte oczy.
Oczy zam­knięte, tyl­ko wte­dy widzieć zdołam
Świat mój bar­wny do które­go wołam:
„Ukołysz mą duszę, utul marzenia
Bym wzniosła się w niebiosa rozpieszczenia”
Gdy oczy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 25 fiszek • 15 listopada 2012, 20:19

Kto ku­pił pa­rasol, ten cze­ka na zmianę pogody. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 14 listopada 2012, 14:23

Anioł Stróż

Niebo dniem już zmęczone
Zam­knęło po­wieki znużone
Ciem­ność jak at­ra­ment wy­lała
Kar­tki świata po­zale­wała
Lam­py na niebie się zaświeciły
Aniołom drogę na ziemię oświet­liły
Niebo od za­mie­sza­nia aż zagrzmiało
Mi­liony Aniołów z nieba wyleciało
Rozpierzchli [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 37 fiszek • 26 października 2012, 15:41

„Miłość”

Pos­tra­dałam zmysły w słod­kiej godzinie
Czas za­marł w bez­ruchu- już nie płynie
Myśli mo­je-wielo­bar­wne motyle
Trze­począc od­la­tują co chwi­le
Miłość z pier­si mi się wyrywa
Dam jej skrzydła niech będzie szczęśli­wa
Wyf­ru­wa łagod­nie z ser­ca mego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 25 października 2012, 20:08

Happygirl

Chce na twarzy mieć i szczęścia i smutku łzy, a po latach stwierdzić że warto było żyć.. "Jaki ranek - taki dzień Jaka woda - taki brzeg Jaka pościel - takie sny Jakie serce - taki lęk Jaka słabość - taki grzech Jaka kieszeń - taki gest Jaka róża - taki cierń Jaka zdrada - taki gniew Jaki kamień - taki cios Jakie życie - taka śmierć."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Happygirl

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

9 września 2015, 19:01Happygirl sko­men­to­wał tek­st Jak wenę do­pieścić, By rok [...]

7 września 2015, 17:10fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na sen i zaurocze­nie [...]

26 sierpnia 2015, 18:29Happygirl sko­men­to­wał tek­st Nie mam ser­ca, by [...]

26 sierpnia 2015, 18:25Happygirl sko­men­to­wał tek­st Im bar­dziej gorąco jest [...]

27 lipca 2015, 12:28natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Niedowidzi praw­dy ten, kto [...]

27 lipca 2015, 11:06nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Niedowidzi praw­dy ten, kto [...]

14 czerwca 2014, 16:46Zadyma M sko­men­to­wał tek­st Zaufanie puszcza wol­no, to [...]